Stoelen koppelen, hoe zit dat eigenlijk?

De enige officiële manier is koppelen volgens de EN 14703 norm.
Daarmee koppel je op de meest veilige manier.
Bij calamiteiten optimaal veilig voor uw gasten.
Voor u als zaalhouder voorkomt het risico op aansprakelijkheid en claims. 

Het hoe en waarom in het kort:
In de Europese norm CEN-EN 14703 staat het veilig koppelen van stoelen beschreven. Dit geldt eenduidig voor 33 aangesloten landen.
CEN-EN 14703 (voor Nederland NEN-EN 14703) geldt wanneer er in een openbare ruimte 100 of meer stoelen in rijen staan. Zie artikel 7.13 van het Bouwbesluit.
Is uw opstelling volgens artikel 7.13 van het bouwbesluit ingericht en zijn de stoelen NEN-EN 14703 gekoppeld, dan kan daarop niet afgekeurd worden.
Hiermee voorkomt u het risico op aansprakelijkheid en claims na een calamiteit. Helaas is de noodzaak van deze wijze van koppelen nog niet overal doorgedrongen.

Waarom koppelen volgens deze EN 14703 norm:
Als er paniek uitbreekt en de stoelen laten van elkaar los, dan stuwen ze door het gedrang op voor de uitgangen. De chaos van los door elkaar liggende stoelen bemoeilijkt ontsnappen. Stoelen zijn dan lelijke obstakels waar men zich aan verwondt of tussen bekneld kan raken.

Wat doet een EN 14703 koppeling:
Deze zet de stoelen zo vast aan elkaar dat ze bij paniek niet van elkaar losraken. De rijen gekoppelde stoelen kunnen wel omgestoten worden, maar zullen dan plat op de grond blijven liggen. Opstuwen krijgt zo geen kans.

Bagatellisering van EN 14703 koppelen:
Helaas worden er nog steeds opstellingen verkocht die ronduit gevaarlijk zijn. Afgezien van de onveiligheid kan uw zaalopstelling ook afgekeurd worden, waardoor u gedwongen wordt nieuwe stoelen te kopen.
Gelukkig onderkennen steeds meer mensen het belang en de noodzaak omdat het koppelen volgens EN 14703 is net zo essentieel is als de inrichtingseisen met betrekking tot vluchtwegbewijzering, branddeuren, brandwerende materialen en blusmiddelen.

Regelmatig krijgen wij het verzoek een dergelijk afgekeurde opstelling alsnog te koppelen. Helaas is dat vaak niet mogelijk omdat in beginsel de stoel niet geschikt is.